SLIK SETTER DU SAMMEN FLEKSIBEL ROMLØSNING

Slik setter du sammen fleksibel romløsning

Den fleksible romløsningen i Standard Systemer sine vogner settes enkelt sammen med 5 steg. Disse vises også i videoen over.

  1. Fjern beskyttelsesplast fra begge sider av rominndelingene.

  2. Fest hjørnepunktene for å sette sammen rammen. OBS. Sørg for at hver side har en kort og en lang side av hjørnepunktene. Slik at punktene danner en naturlig «sirkel» rundt rammen.

  3. Plasser midtdeler på ønsket plass. Bruk hjørnepunkter til å feste midtdeler til sidene.

4. Sett rominndelere på ønsket sted, knekk til etter behov.

5. Sett den fleksible romløsningen i skuffen og tilpass rammen etter skuffens størrelse.


For ytteligere assistanse, ta kontak med vårt team ved å klikke på knappen under