Bærekraft

Bærekraft skal alltid være standard

Standard Systemer er, som en del av Ennte AS opptatt av vårt fotavtrykk. Vi har i lang tid arbeidet aktivt med HMS, dette er dog ingen hvilepute, men heller et utgangspunkt for godt videre arbeid. I 2020 startet vi prosesser for både miljøfyrtårn-sertifisering og ble etter en rask prosess sertifisert med «miljørfyrtårn-sertifisering». Dette sammen med at vi har gått inn som en del av Ecovadis, verdens ledende plattform for rangering av bærekraftige bedrifter. Dette fordi vi som leverandør skal være åpne og transparente rundt vår virksomhet, noe som stiller klare krav til våre underleverandører for å sikre et bærekraftig kretsløp.

Etter publisering av FNs bærekrafts mål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, har Ennte AS utvidet virksomhetens HMS mål med basis i disse bærekrafts målene. Virksomheten har valgt følgende 3 mål, og disse er:

For å nå våre klimamål jobber vi blant annet med disse tiltakene:

 • Foretrekke og velge ny teknologi som kan hjelpe oss med å nå våre klimamål
 • Klimaoptimalisering av drift
 • Digitalisering
 • Plassere våre virksomheter ved kollektivknutepunkter for å kunne minimere bruken av fossile kjøretøy til jobb
 • Kontinuerlig utskifting til fossilfrie kjøretøy
 • alltid bruke digitale møteplatformer der det er mulig for å minske fotavtrykk ved reise
 • Redusere support ute hos kunden gjennom fjernservice og moderne teknologi
 • stille de samme miljøkravene til våre leverandører og underleverandører
 • Samt mye mye mer…

HMS

Overordnede mål for HMS:

 • Skape og opprettholde et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Aktivt jobbe for å tilpasse oppgaver til den enkeltes kompetanse og styrker
 • Oppfordre til en sunn livsstil med god balanse mellom jobb og privatliv
 • Være i front på våre fagfelt gjennom intern erfaringsutveksling og faglig oppdatering
 • Ta ansvar i forhold til miljø når det gjelder egen og prosjektrelatert avfallshåndtering
 • Kontinuerlig identifisere, vurdere, og eliminere risiko i alle våre aktiviteter
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter gjennom tidsplaner som gir mulighet for gjennomføring av risikoreduserende tiltak, og derved unngå skader på personell og utstyr
 • Planlegge og gjennomføre våre aktiviteter slik at påvirkningen på det ytre miljø blir minimalt
 • Oppnå kundenes anerkjennelse og tillit ved at vi møter våre HMS-målsetninger i daglig drift. Vårt HMS-arbeid skal derfor også være et virkemiddel mot å være en foretrukket forretningsmessig aktør og samarbeidspartner

Konkrete tiltak for å bidra til å nå HMS-målene:

 • Gjennomføre ett fellesmøte per kvartal med alle ansatte hvor HMS er på agenda
 • Ha minimum en individuell utviklingssamtale med alle ansatte per år
 • Opprettholde miljøfyrtårn-sertifiseringen vår og etterleve de retningslinjene den medfører
 • Bruke vår erfaring og kompetanse til å utvikle fremtidsrettede, bærekraftige prosjeketer
 • Gradvis fornye og elektrifisere vår transportpark der nullutslippstransport kan benyttes
 • Påvirke huseier til å skifte ut gammel el-teknologi med nyere lavforbruks teknologi