Låseskinne med plombering

Låseskinne til forsegling/plombering av skuffer. 

Skinnen kan monteres på alle vogner. Den kan inkludere 1-10 skuffer, slik at man ikke behøver låse av hele vognen. 

Skinnen forsegles med en nummerert plastikplombe, som brytes hver gang den åpnes.