Standard Systemer deltok som sølvsponsore på intensivsykepleiernes fagkongress på Hamar i september 2019. 

Dette var får første deltakelse på kongress som utsillere, en god og fin erfaring. Vi opplevde stor interesse for våre vogner. Kongressen var godt organisert, med pauser og kaffe i utstillerområdet. Mange av landets største intensivavdelinger har allerede våre solide vogner og kom innom oss for å fortelle at de er svært fornøyd. Mest interesse var det knyttet til det nye og fleksible bordet vi hadde med. Samt den praktiske isolasjonsvognen, som den siste tiden har blitt en populær vogn til både sykehus og sykehjem.