Standard Systemer
Vogner/traller
Vogner%20forside%203
Se vårt store utvalg av fleksible vogner og traller til prosedyrer, medisinutdeling, akuttsituasjoner og intensivavdelinger. Vi leverer vogner/traller til sykehjem, legekontor og sykehus. Standard Systemer har også, sammen med hygienesykepleier, utviklet en egen smittevogn / isolasjonsvogn
Benker
Foside-benk2
Se vårt store utvalg av fleksible benker. Vi leverer svært solide og brukervennlige undersøkelses- og behandlingsbenker til legekontor og sykehus.